Kouluttaminen

  • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
  • DKT:n soveltaminen lastensuojeluun
  • Vanhemmuuden taidot lapsen tunnesäätelyn tukemisessa
  • Tunnesäätelyongelmat ja tunnesäätelyn tukeminen (ammattilaisille ja vanhemmille)
  • Tunneherkkyys ja sen huomioiminen kasvatuksessa
  • Ahdistuneisuus
  • Nuorten psyykkiset ongelmat


”DKT tarjoaa lastensuojelun henkilöstölle uusia tutkimukseen perustuvia terapeuttisia sisältöjä ja konkreettisia toimintamalleja. Kouluttajat ovat asiantuntijoita, joiden pitkä asiakastyön kokemus näkyy kykynä liittää teoreettiset näkökulmat käytännön työn kontekstiin. Koulutustapahtumat ovat olleet innostavia ja saaneet erinomaisen palautteen osallistujilta.”

-Jussi Ketonen, kehitysjohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Copyright Tunne Mielesi, 2018, Kaikki oikeudet pidätetään